VİRANŞEHİR TARIM LİSESİ 2.KEZ AVRUPA YOLUNDA..

Viranşehir Hit: 973 / Yorum: 0 / 10 Aralık 2019 13:22
VİRANŞEHİR TARIM LİSESİ 2.KEZ AVRUPA YOLUNDA..
-A +A

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansinin 2019 teklif çağrısı döneminde kabul ederek 40 420 Euro ile desteklemiş olduğu Erasmus+ k102 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel hareketliliği 

TARIMDA DİJİTALLEŞME VE ÜRETİMİN ARTTIRILMASI “

projesi kapsamında 4 öğretmen refakatinde 20 öğrencisi ile Avusturya- Viyana ve Çekya-Prag şehirlerinde 2 haftalık staj programına gidiyor.
 
İlk hareketlilikler  5Ocak 2020-18 Ocak 2020 tarihleri  arasında  aynı anda 5 öğrenci 1 refatçi öğretmen ile Viyana ve 5 öğrenci+1 refakatçi öğretmen ile

Prag şehirlerine olacaktır.
 
19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Prag’a 5 öğrenci +1 refatçi öğretmen
23 Şubat -7 Mart tarihleri arasında Viyana’ya 5 öğrenci+1 refakatçi öğretmen ile       hareketlilikler tamamlanacaktır.
 
 Okul Müdürü Nedim Özkan projenin katılımcı öğrencileri ve velileri ile yapılan toplantıda;şunları ifade etti.
 
Okulumuz Tarım Teknolojileri ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında sektöre hizmet vermektedir.TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıAlanıMeslekiveTeknikEğitimin biralanıolarakgelişenteknoloji,pazarverekabetortamınınartmasıileglobalolaraksüreklivehızlı birgelişimsürecindedir.Eğitimhizmetiaynımüfredatlaverirkensektörlerdeoluşanhızlıgelişmelerve yeni taleplere öğrencilerimizin uygun beceriler ve bilgi kazanmaları güçleşmektedir. Bu da hem bizlerin kaliteli mesleki eğitim verememize hem de bu öğrenim programlarını ilgilendiren Tarım

TeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığısektörünefaydalıolacakelemanyetiştirilememesine yol açmaktadır. Ayrıca okul rehberlik servisimizin yaptığı çalışmada öğrencilerimizin gelecekteki

,yaşamlarınınşuanyaşadıklarındanfarklıolacağınadairinançlarınınolmadığınıortayakoymuştur.
 
Projemiz, Türkiye' deki gençlerin gerekli bilgi, beceri ve teknolojik yeniliklerle donanımlı bir şekilde TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığısanayisiişgücüneistihdamedilmeleri,Mesleki veTeknikeğitiminuygulamalarındakaliteninartması,teknolojikyeniliklerekolayadapteolunması, öğrencilerin alanlarında gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları, istihdam edilmeleri ve mesleki adaptasyonununkolaylaştırılmasıamacıylaülkelerarasındakiişbirliğikurulması

-Eğitim ile sanayi arasında istihdam ilişkisini güçlendirmeyi

-Ekonomik gelişme stratejileri ile Mesleki Eğitim politikalarının örtüşmesini sağlamayı
-ÖğrencilerinMeslekiveTeknikeğitimidahaçokseçmelerinisağlamayı,dahabaşarılıöğrencilerin gelmesinisağlamayıvegelenöğrencilerindemeslekibilgivebecerileriniartırarakdevamsızlıklarını daazaltmayı,
-Öğrencilere Sektör koşullarına uygun mesleki bilgi ve beceriler kazandırmayı,Öğrencilerin yabancı dili öğrenme ve kullanmalarını sağlamayı,

-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF)' e uygun olarak öğrencilerin uygun yeterlilikler kazanmaları,
-Öğrencilerinüreticilik,müteşebbislikveyeniteknolojiyitakipetmelerineyönelikbilgivebecerileri geliştirmeyi,
-OkulumuzTarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıAlanındaMeslekiEğitim müfredatımızınAvrupastandartlarındayenilenmesiveKurumuzunulusallaştırılması
-GelişmişAvrupaülkelerindekiMeslekiEğitimuygulamalarınıyerindegörmevemodern teknolojilerininülkemizedeentegreolmasınıamaçlamaktayız.

 
TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıalanındasektörünihtiyaçduyduğukaliteliiş gücününyetirtirilmesiiçinkamukurumlarıveözelsektördeişbirliğiiçindeolmasıgerekmektedir. TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıteknikerindenmühendisineherkademede görevyapacakniteliklielemanıneğitilmesihedeflenmelidir.Gelişmehızıartanbualandaistihdam edilmiş personelin de sürekli eğitimlerle yeni gelişmelerden haberdar olmaları ve kullanmaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda nitelikli olarak iş gücüne katılacak mesleki ve teknik lisesi

öğrencilerileriningüneşpanelleriniveDijitalTarımyetiştirmealanındadeneyereköğrenmelerinive sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli olarak yetiştirilmesini gerektirmekte ve bu hareketlilik projesine olan ihtiyacı ortayakoymaktadır.

Bölgemizdedetoprağınverimlikullanılmasıvetarımdanyeterinceçıktıalınmasıiçinbazıalanlarda iyileştirmelereihtiyaçduyulmaktadır.Bunlarınbaşındatarımalanındadijitalleşmedengeçmektedir. Ancakkullanılancihazlarınçoğunluğuelektrikenerjisikullanılmasıvetarlalaırnelektriksantrallerine uzak olması bizi güneş panellerineyönlendirmektedir.

BusayedetarımsalalandaenerjiüretimigerçekleştirilecekveDijitaltarımdevrimindeülkemizdaha hızlıadapteolabilecektir.Projemizbuihtiyaççerevesindeortayaçıkmışveyurtdışındagerekgüneş panellerininkurulumuvekullnaımıgereksedijitaltarımvetoprakkullanımıolsunöğrencilerimizin Şanlıurfayageridönüşleriverimliveyerindeolacaktır.

Hareketlilik Projemizin Amaçları:

 1. Katılımcı öğrencilerimizihtiyaç Tarımsal alanda kullanılan güneş panellerini ve Dijital Tarım özelliklerinivekullanımmetotlarınıöğrenecek,bunlarıdevrelerebağlamabecerisinesahipolacakve panelkullanımıvetakılıpsökülmesiileilgiliçeşitliuygulamalaryapabilme.
 2. Meslekiolarakteknolojikgelişmeleriizleme,meslekivekişiselolarakkatılımcılarıngelişimlerini sağlama.
 3. Katılımcılarınkendilerinigirişimcilik,üreticilikbecerileringeliştirmevekendilerineözgüven duygusuverme.
 4. Meslekiveteknikeğitimiokullararasındacaziphallegetirmevedevamedenöğrencilerindeokula olanistekleriniartırarakdevamsızlıklarınınhattaokulterkininönünegeçme.
 5. Ülkemizdekimeslekiveteknikeğitimkalitesininartırılmasınakatkıdabulunma.
 6. Avrupastandartlarınıuygulayarakyapılanişlerinkalitesiniartırma.
 7. Bireylerinişpiyasasındadisiplin,saygıveilkelibirşekildeolmabecerilerinikazandırma.
 8. Meslekiveteknikeğitimmezunlarınınişbulmalarınıkolaylaştırma.
 9. Meslekiveteknikeğitimmezunlarınınsektörünistediğimeslekiyeterliliğevekaliteyeulaşmalarını sağlama.
 10. Öğrencilerinenazbiryabancıdiliöğrenmelerininsağlanmasıveyabancıdilbilinçlerinin geliştirilme.
 11. ZiyaretettiğiülkedekikültürfarkınıtanımaveABvatandaşlığıbilincini kazandırma

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Viranşehir
BEŞİR DERNEĞİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMADI

BEŞİR DERNEĞİ İHTİYAÇ…

15:24 - 6 Ağustos 2020
Viranşehir
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU!

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SOKAĞA…

15:10 - 6 Ağustos 2020
Viranşehir
ŞANLIURFA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR?

ŞANLIURFA’DA SOKAĞA ÇIKMA…

14:31 - 6 Ağustos 2020
Viranşehir
VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İBRAHİM YAĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM…

15:50 - 30 Temmuz 2020
Viranşehir
ÇOCUKUĞUMUZDAKİ ESKİ BAYRAMLAR

ÇOCUKUĞUMUZDAKİ ESKİ BAYRAMLAR

12:59 - 29 Temmuz 2020
Viranşehir
VİRANŞEHİR DE MÜŞTERİ ALMAYA GİDEN TAKSİCİNİN CESEDİ ODUNLUKTA BULUNDU

VİRANŞEHİR DE MÜŞTERİ ALMAYA…

14:36 - 26 Temmuz 2020
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Sayfalar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...